1. stupeň

0.A     Mgr.     Kubíková Lenka

0.B     Mgr.     Hudáčová Marta

0.C     Mgr.     Pitoráková Viera

1.A      Mgr.     Živčáková Ľudmila

1.B      Mgr.     Mrovčáková Martina

1.C      Mgr.     Hanigovská Miriam

1.D      Mgr.     Holečková Martina

1.G      Mgr.     Filipová Tatiana

1.H      Mgr.     Repaská Zoja   

1.I       PaedDr.Ružena Kočišová

1.J       Mgr.     Živčáková Ľudmila

1.K      Mgr.     Čurillová Štefánia

1.L      Mgr.      Guzová Ivana

1.M     Mgr.     Longauerová Elena

2.A      Mgr.    Tkáčiková Štefánia

2.B      Mgr.    Longauerová Elena   

2.C      Mgr.    Čurillová Štefánia

2.D      PaedDr. Kočišová Ružena

3.A       Mgr.   Jankovičová Andrea

3.B       Mgr.   Guzová Ivana

3.D      Mgr.   Martina Mrovčáková

4.A       Mgr.  Filipová Tatiana

4.B      Mgr.    Repaská Zoja