1. stupeň

0.A       Mgr.  Jankovičová Andrea

0.B       Mgr    Guzová Ivana

0.C       Mgr.   Péchyová Iveta

1.A      Mgr.   Hudáčová Marta

1.B      Mgr.   Kubíková Lenka

1.C      Mgr.    Pitoráková Viera

1.D      Mgr.    Holečková Martina

2.A     PaedDr. Kočišová Ružena

2.B     Mgr.   Longauerová Elena   

3.A       Mgr.   Živčáková Ľudmila

3.B       Mgr.  Mrovčáková Martina

3.C      Mgr.   Hanigovská Miriam

3.F       Mgr. Mrovčáková Martina

4.A      Mgr.  Tkačiková Štefánia

4.B      Mgr. Čurillová Štefánia

4.C      Mgr. Tomalská Anna