Súťaž o najkrajšiu triednu nástenku

 

      V mesiaci január pani riaditeľka vyhlásila celoškolskú súťaž O najkrajšiu triednu nástenku  „TO SME MY“. Do súťaže sa zapojili všetky triedy. Po ukončení súťaže porota v zložení členov žiackej školskej rady rozhodla nasledovne:

  • tretie miesto získala trieda C a 7.C;
  • druhé miesto obsadila trieda A;
  • prvé miesto získala B trieda.

      Cenu koordinátorky žiackej školskej rady získala trieda 2.C.

 

 Víťazným triedam srdečne blahoželáme a ceníme si nápaditosť a veľkú snahu nielen žiakov, ale aj učiteľov. 

 

 

Environmentálny kalendár

 

Žiacka školská rada vyhlásila v mesiaci december súťaž o najoriginálnejší Environmentálny kalendár.

Do súťaže sa zapojili všetky triedy, pričom vyhodnotenie bolo pre členov Žiackej školskej rady veľmi ťažké, lebo každý kalendár bol niečím výnimočný.

Po dlhom rozhodovaní sa zhodli na nasledujúcich výsledkoch:

1.miesto –  3.A

2.miesto – 4.A a 6.B

3.miesto – 1.A

Víťazné triedy boli odmenené diplomom a sladkou odmenou.

Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

Všetkým prajem hromadu tvorivých nápadov do ďalších súťaží!

——————————————————————————————-

VTÁČIE BÚDKY

 

Naši žiaci pod vedením pána učiteľa Ing. Šterbinského zhotovili búdky pre vtáčikov. Vyzdobili ich žiaci zo ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY. Búdky sú umiestnené v areáli našej školy.