2.stupeň

5.A      Mgr. Lompartová Alžbeta

5.B      Mgr. Ružbacká Eva

5.D      Mgr. Lompartová Alžbeta

6.A      Mgr.  Kontrošová Jarmila

6.C      Mgr.  Kontrošová Jarmila

7.A      Mgr.   Pavľaková Mária

7.C      Mgr.   Pavľaková Mária

8.A      Mgr.   Melničuk Tomáš

8.C      Mgr.    Melničuk Tomáš

9.A      Mgr.   Ružbacká Eva