2.stupeň

V.A Mgr. Jarmila Kontrošová

V.B Mgr. Eva Ružbacká

VI.A Mgr. Tomáš Melničuk

VI.B Mgr. Mária Pavľaková

VI.E Mgr. Mária Pavľaková

VII.A. Mgr. Mária Benková

VII.B Mgr. Marián Barabas

VIII.A Mgr. Alžbeta Lompartová

VIII.C Mgr. Alžbeta Lompartová

IX.A Mgr. Mária Benková