2.stupeň

V.A Mgr. Lenka Suchá Zubaľová

V.B Mgr. Jarmila Kontrošová

V.D Mgr. Jarmila Kontrošová

VI.A Mgr. Eva Ružbacká

VI.C  Mgr. Eva Ružbacká

VII.A Mgr. Tomáš Melničuk

VII.B Mgr. Mária Pavľaková

VII.D Mgr. Mária Pavľaková

VIII.A Mgr. Marián Barabas

VIII.C  Mgr. Marián Barabas

IX.A Mgr. Alžbeta Lompartová

IX.B Mgr. Alžbeta Lompartová