Žiacka školská rada 2021/2022

 

Zdravý životný štýl

V mesiaci Január sa uskutočnila prednáška na tému „Zdravý životný štýl“.

Žiacka rada v spolupráci s odborným tímom zrealizovali prednášku pre žiakov 5.-tych ročníkov, s ktorými sa rozprávali o tom, čo si pod touto témou predstavujú. Ich jednotlivé návody ako „dodržiavať zdravý životný štýl“ boli rôzne, ale všetky mali jedno spoločné – snažili sa nájsť recept, ako byť zdravý a cítiť sa príjemne a fit.

V mesiaci február žiacka rada zrealizovala „Valentínsku poštu“ – súťaž o najkrajšií valentínsky pozdrav medzi jednotlivými triedami. Výhercov odmenili sladkou odmenou a pesničkou na želanie v školskom rozhlase.

Žiacka rada a odborný tím pripravili workshop týkajúceho sa profesijného rozvoja žiakov pod názvom „Voľba povolania“.

  1. apríl, Medzinárodný deň Rómov, deň kedy sme sa zúčastnili online podujatia ETNIKANA – hudba je reč, ktorej rozumieme všetci. Žiaci druhého stupňa zábavnou a interaktívnou formou preberali ako si napĺňať svoje sny a ciele v živote a na to potrebné odhodlanie. Žiakov počas tohto podujatia sprevádzali moderátori: Magdaléna Róthová a Stanislav Daniel.