Základná škola, Bystrany 13,  053 62 Bystrany

je v školskom roku 2019/2020 v súlade so zákonom 138/2019 z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytovateľom aktualizačného vzdelávania:

  1. Misia, vízia a hodnoty školy