Riaditeľ školy: Mgr. Matej Mikula

Zástupkyňa riaditeľa školy:: Mgr. Miroslava Javorská

Zástupkyňa riaditeľa školy:  Mgr. Andrea Saxová