V školskom roku 2021/2022 bola škola zapojená do nasledujúcich projektov:

– NP POP I.,

– Podpora DPŠ a RŠ,

– Pilotné overovanie Dodatku č. 8 k ŠVP,

– Pilotný projekt Nurture international, Access to learning for all – spolupráca pri zahájení,

– NP edIT – digitálne vybavenie škôl (žiadosť spracovaná, nevyhodnotená),

– Záložka do knihy spája školy – Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe,

– MY Machyne Slovakia,

– Internetová súťaž – Talent agent (s rôznou tematikou),

– RTVS – Zázračný ateliér alebo kreatívne s Jankou a Tomášom),

– Projekt – „Záhradka do triedy“ – vyhlásený obchodným reťazcom Kaufland,

– Spolupráca s Danielom Hevierom, projekt Rozprávky rozumných Rómov – kniha rómskych rozprávok o Rómoch,

– Projekt MŽP SR s názvom Triedim, triediš, triedime,

– SIEA – ŽIŤ ENERGIOU,

– Etnikana – hudba je reč, ktorej rozumieme všetci,

– Projekt Školské ovocie.

 

Škola bola zapojená aj v mnohých ďalších projektoch, programoch a celoslovenských kampaniach, napr.:

– Anketa – „Strom roka“ – 19. ročník,

– Celoslovenský vianočný projekt – „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“,

– „Pomôž nám s vianočným pozdravom“ – vianočný pozdrav pre ministra školstva,

– List Ježiškovi 99 999“ – kreslené vianočné priania,

– Celoslovenská kampaň „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“,

– Celoslovenská kampaň Červené stužky 2021,

– Čítajme si 2022 – pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej,

– Európsky týždeň športu,

– Svetový deň vyučovania vonku,

– Európsky deň jazykov – Rada Európy a ďalšie.

Naša škola je od škol. roku 2021/2022 zaradená do experimentálneho overovania „Zmena organizácie vyučovania“ ako kontrolná škola.

Boli sme tiež vyzvaní, aby sme prispeli na portál https://www.ucimenadialku.sk/inspiracie-dobrej-praxe/pridajte-inspiraciu, kde sa riaditeľka školy rozhodla prezentovať aktivity realizované v súlade s Plánom práce KFG Mgr. Martiny Mrovčákovej.