Koordinátor finančnej gramotnosti

Mgr. Martina Mrovčáková

Plán práce koordinátora FIG bol vypracovaný v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.0 (od 1.9.2009), s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.1 platným od 1.9.2016 a aktualizovaným Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2 platným od 1.9.2017 skoncipovaný na základe Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2022/2023, Školského vzdelávacieho programu a plánu práce školy.

 

Plán aktivít

 

Primárne vzdelávanie

 

Nižšie sekundárne vzdelávanie

 

September

 

Vytvoriť nástenku zameranú na problematiku finančnej gramotnosti. Oboznámiť učiteľov s plánom koordinátora finančnej gramotnosti.

Zodp. : koordinátor Finančnej gramotnosti

 

Október

 

V obchode: Porovnávanie cien základných potravín počas celého školského roka. Ceny zapisovať do tabuľky, sledovať nárast alebo pokles cien pre jednotlivé výrobky.

Výstup: tabuľka potravín (Príloha A)                                                  

 Zodp.: tr. učitelia a ostatní učitelia

 

November

 

V rámci vyučovacích predmetov implementovať interaktívne hry zamerané na finančnú gramotnosť na stránke www.zlatka.in/sk/.priebežnepočas celého školského roka zvládnuť všetky aktivity.

Zodp. tr. učitelia a ostatní učitelia

 

Šetrenie, spotreba: elektrické spotrebiče a ich spotreba, šetrné používanie spotrebičov, alternatívne zdroje energie.

Výstup: tipy na šetrenie v domácnosti (doplňovačka) Príloha B)

 

Zodp. učitelia Fyziky

 

December

 

Posolstvo Vianoc: Trieda obdarúva triedu. Žiaci jednotlivých tried si navzájom vymenia malé prezenty, ktoré si vyrobia, upečú, ušijú, vymodelujú…….

Výstup: darček pre spolužiaka

         Zodp. tr. učitelia a ostatní učitelia Výtvarnej výchovy, Techniky

 

Január

 

Kráľovstvo peňazí: Zariadenie detskej izby, vyúčtovanie jednotlivých položiek.

Výstup: vytvorenie detskej izby, žiaci 1.-2.roč. ako plagát, žiaci

3.-4.roč. ako 3D model.

Zodp. tr. učitelia a ostatní učitelia

 

Cena práce: brigáda, cena práce za hodinu, koľko hodín musím odpracovať ak chcem zarobiť 500 eur.

Výstup: plagát ponuky brigád, odvetvie, najlepšie ponuky.

Zodp. učitelia Matematiky, sociálny pedagóg

 

Február

 

Celodenný kurz finančnej gramotnosti

Zodp. Koordinátor Finančnej gramotnosti

 

Marec

 

Najkrajšia peňaženka: Výtvarná súťaž o najkrajšiu a najoriginálnejšiu peňaženku. peňaženku.

Výstup: ľubovoľný spôsob prevedenia (kreslená, šitá, lepená..)

Zodp. tr. učitelia

 

Beseda: Zorganizovať besedu so zástupcom banky. Prezentovať žiakom bankové produkty, spôsob založenia účtu, platobná karta, možnosti sporenia, investovania, debet a iné…

Zodp. Koordinátor FIG a ŽŠR

 

Apríl

 

Robinson Crusoe

Celý mesiac budeme žiť na opustenom ostrove, so sebou si môžeme zobrať len 5 vecí. Každý žiak si zapíše svoj zoznam, potom si ich navzájom odprezentujú a spoločne vyberú 5 vecí za triedu.

Výstup: zoznam vecí za triedu. Trieda, ktorá bude mať najvhodnejší zoznam na prežitie, získa sladkú odmenu.

Zodp. tr. učitelia

 

European Money Quiz,

na stránke www.europskykvizopeniazoch.sk  v sekcii pre pedagógov – cvičné kvízy (www.kahoot.it) precvičiť so žiakmi nižšieho sekundárneho vzdelávania nadobudnuté vedomosti z finančnej gramotnosti

 

Zodp. učitelia Informatiky, Matematiky

 

Máj

 

Na remeselníkov:

„My sme dvaja remeselníci
pracujeme vo dne, v noci.
každý sa hneď presvedčí
že robíme bez rečí.
Naše remeslo sa začína na …..
a končí na ……….

Žiaci predstavujú pomocou pantomímy rôzne remeslá, ostatní hádajú povolanie. Povolania si zapíšu na tabuľu a po skončení hry spoločne vyhľadajú prostredníctvom Google, aký plat majú jednotlivé povolania na Slovensku.

Výstup: najlepšie a najhoršie zarábajúce povolanie na Slovensku.

 

Zodp. tr. učitelia

 

Exekútor: Jeden žiak je exekútor, ostatným povie, že majú dlh 1000 eur. Ostatní žiaci majú spísať zoznam vecí, ktoré môžu predať, aby vyplatili dlh. Môžu  predávať, oblečenie, mobilné telefóny….. Žiaci sa pri tejto aktivite  naučia, že hodnota vecí používaním klesá. Snažia sa odhadnúť reálnu hodnotu predávaných predmetov. (pomôcka: Bazoš, Winted…)

Výstup: zoznam predávaných vecí a ich reálna hodnota.

Zod. triedni učitelia, učitelia Informatiky

 

Jún

 

Ahoj leto, ahoj prázdniny: Vybrať si letnú dovolenku, nájsť výhodnú ponuku, zamerať sa porovnanie cien first minute, last minute. All inclusive, výhodné cestovanie (letecky, autom, autobusom, vlakom).

Výstup: výber cenovo najvýhodnejšej ponuky.

Zod. učitelia informatiky