Špeciálne triedy

2.E Mgr. Štefánia Gánovská

2.F Mgr. Katarína Litecká Petreková

3.C Mgr. Dana Kleinová

4.D Mgr. Mária Holováčová

4.E Mgr. Marta Kľocová

5.C Mgr. Zuzana  Hozzová

6.C Mgr. Marcela Gardošíková

7.B Mgr. Agáta Ledecká

8.B Ing. Ľudmila Kozáková