Špeciálne triedy

I.E Mgr. Agáta Ledecká

II.D Mgr. Ingrid Ondrejová

IV.C Mgr. Marcela Gardošíková

IV.D PeadDr. Ružena Kočišová

V.C  Mgr. Denisa Jakubíková

VI.B Mgr. Dana Kleinová

VII.C Mgr. Marta Kľocová

VII.E Mgr. Marta Kľocová

VIII.B Mgr. Zuzana  Hozzová