Špeciálne triedy

I.G Mgr. Ingrid Ondrejová

III.C Mgr. Marcela Gardošíková

IV.C Mgr. Katarína Litecká Petreková

V.C Mgr. Dana Kleinová

VI.C Mgr. Marta Kľocová

VI.D Mgr. Denisa Jakubíková

VII.C Mgr. Zuzana  Hozzová

VIII.B Mgr. Agáta Ledecká