Špeciálne triedy

3.D Mgr. Marcela Gardošíková

3.E Mgr. Ingrid Ondrejová

4.C Mgr. Dana Kleinová

5.D Mgr. Katarína Litecká Petreková

5.E Mgr. Marta Kľocová

6.C Mgr. Zuzana  Hozzová

7.C Ing. Ľudmila Kozáková

8.B Mgr. Agáta Ledecká