Milí žiaci a rodičia,
po otvorení záložky s názvom triedy vášho dieťaťa nájdete pracovné listy a iné materiály, ktoré vám zábavnou formou pomôžu zostať v kontakte so školou.

0.A

Mgr.

Štefánia Tkačiková

     

0.B

Mgr.

Iveta Péchyová

     

0.C

Mgr.

Anna Tomalská

     

1.A

Mgr.

Andrea Jankovičová

     

1.B

Mgr.

Ivana Guzová

     

1.C

Mgr.

Ľuboslava Ambrozová

     

2.A

Mgr.

Marta Hudáčová

     

2.B

Mgr.

Štefánia Čurillová

     

2.C

Mgr.

Viera Pitoráková

     

2.D

Mgr.

Martina Holečková

     

2.E

Mgr.

Štefánia Gánovská

     

2.F

Mgr.

Katarína Litecká Petreková

     

3.A

PaedDr.

Ružena Kočišová

     

3.B

Mgr.

Elena Longauerová

     

3.C

Mgr.

Dana Kleinová

     

4.A

Mgr.

Ľudmila Živčáková

     

4.B

Mgr.

Martina Mrovčáková

     

4.C

Mgr.

Miriam Hanigovská

     

4.D

Mgr.

Mária Holováčová

     

4.E

Mgr.

Marta Kľocová

     

5.A

Mgr.

Anna Pavlíková

     

5.B

Mgr.

Marián Barabas

     

5.C

Mgr.

Zuzana  Hozzová

     

6.A

Mgr.

Alžbeta Lompartová

     

6.B

Mgr.

Eva Ružbacká

     

6.C

Mgr.

Marcela Gardošíková

     

7.A

Mgr.

Jarmila Kontrošová

     

7.B

Mgr.

Agáta Ledecká

     

8.A

Mgr.

Mária Pavľaková

     

8.B

Ing.

Ľudmila Kozáková

     

9.A

Mgr.

Tomáš Melničuk

Sociálny pedagóg

Školský psychológ

Školský špeciálny pedagóg