Milí žiaci a rodičia,
po otvorení záložky s názvom triedy vášho dieťaťa sa môžete pripojiť na online vzdelávanie

0.A

Mgr.

Ľudmila Živčáková

     

0.B

Mgr.

Martina Mrovčáková

     

0.C

Mgr.

Miriam Hanigovská

     

1.A

Mgr.

Štefánia Tkačiková

     

1.B

Mgr.

Iveta Péchyová

     

1.C

Mgr.

Anna Tomalská

     

1.D

Mgr.

Ľuboslava Ambrozová

     

2.A

Mgr.

Andrea Jankovičová

     

2.B

Mgr.

Ivana Guzová

     

2.C

Mgr.

Martina Holečková

     

3.A

Mgr.

Marta Hudáčová

     

3.B

Mgr.

Štefánia Čurillová

     

3.C

Mgr.

Štefánia Gánovská

     

3.D

Mgr.

Marcela Gardošíková

     

3.E

Mgr.

Ingrid Ondrejová

     

4.A

PaedDr.

Ružena Kočišová

     

4.B

Mgr.

Elena Longauerová

     

4.C

Mgr.

Dana Kleinová

     

5.A

Ing.

Ľuboš Hospůdka

     

5.B

Mgr.

Tomaš Melničuk

     

5.C

Mgr.

Mária Pavľaková

     

5.D

Mgr.

Katarína Petreková Litecká

     

5.E

Mgr.

Marta Kľocová

     

6.A

Mgr.

Mária Benková

     

6.B

Mgr.

Marián Barabas

     

6.C

Mgr.

Zuzana Hozzová

     

7.A

Mgr.

Alžbeta Lompartová

     

7.B

Mgr.

Eva Ružbacká

     

7.C

Ing.

Ľudmila Kozáková

     

8.A

Mgr.

Jarmila Kontrošová

     

8.B

Mgr.

Agáta Ledecká

     

Sociálny pedagóg

Školský psychológ

Školský špeciálny pedagóg