BEZPEČNE NA INTERNETE

       Dňa 29. 01. 2020 sa uskutočnila prednáška na tému „Bezpečne na internete“.

      Pozvanie žiackej školskej rady na túto prednášku prijala Mgr. Dáša Majcherová, ktorá žiakom porozprávala o tom, ako sa zodpovedne a bezpečne správať pri používaní moderných komunikačných technológií (hranie hier, uverejňovanie fotografií na internet a pod.)

    Pevne veríme, že aj takáto forma získavania informácií pomôže ochrániť žiakov pred nástrahami internetu a sociálnych sietí.

 

Beseda s pracovníčkou RÚVZ Spišská Nová Ves

 „ Ako predchádzať prechladnutiu a chrípke“