1.stupeň

I.A Mgr. Ľudmila Živčáková

I.B Mgr. Martina Mrovčáková

I.C PaedDr. Ružena Kočišová

I.D Mgr. Ľuboslava Ambrózová

I.E Mgr. Elena Longauerová

I.F Mgr. Martina Holečková

II.A  Mgr. Štefánia Tkačiková

II.B Mgr. Iveta Péchyová

II.C Mgr. Anna Tomalská

III.A Mgr. Andrea Jankovičová

III.B Mgr. Ivana Guzová

III.D Mgr. Ivana Guzová

IV.A Mgr. Marta Hudáčová

IV.B Mgr. Štefánia Gánovská

IV.D Mgr. Marta Hudáčová