1.stupeň

0.A Mgr. Ľudmila Živčáková

0.B Mgr. Martina Mrovčáková

0.C Mgr. Miriam Hanigovská

1.A  Mgr. Štefánia Tkačiková

1.B Mgr. Iveta Péchyová

1.C Mgr. Anna Tomalská

1.D Mgr. Ľuboslava Ambrózová

2.A Mgr. Andrea Jankovičová

2.B Mgr. Ivana Guzová

2.C Mgr. Martina Holečková

3.A Mgr. Marta Hudáčová

3.B Mgr. Štefánia Čurillová

3.C Mgr. Štefánia Gánovská

4.A PaedDr. Ružena Kočišová

4.B Mgr. Elena Longauerová