Pedagogickí asistenti

Eva Girgová

Mgr. Mária Holováčová

Michaela Tindirová

Mgr. Katarína Litecká Petreková