Pedagogickí asistenti

Eva Girgová

Mgr. Mária Holováčová

Bc. Michaela Tindirová

Mgr. Katarína Litecká Petreková

Bc. Martina Štieberová