OZNÁMENIE

RADA  ŠKOLY  pri  ZŠ  BYSTRANY   13

Plán zasadnutí na rok 2021

          V zmysle štatútu rady školy sa uskutočnia tri stretnutia rady školy. Podľa aktuálnej potreby sa členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu.

          Obsah jednotlivých stretnutí vyplýva hlavne z ustanovenia § 5 ods. 7 a podľa konkrétnych podmienok školy budú zaradené ďalšie aktuálne otázky.

Február – marec

 • Návrh rozpočtu na kalendárny rok.
 • Výročná správa rady školy.

August – september

 • Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ so sídlom v Bystranoch.
 • Návrh na počty prijímaných žiakov a na počty tried pre budúci školský rok.
 • Vyhodnotenie doterajšieho plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy.
 • Návrh štruktúry kariérnych pozícií na nasledujúci školský rok.

Október – november

 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach.

 

—————————————————————————————-

OZNÁMENIE

            Dňa 02.09.2020  o 17.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Rady školy pri Základnej škole v Bystranoch.

Program zasadnutia :

      1. Otvorenie

 1. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na Základnej škole so sídlom v Bystranoch
 2. Návrh na počty prijímaných žiakov a na počty tried pre budúci školský rok
 3. Vyhodnotenie doterajšieho plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy z roku 2019
 4. Návrh štruktúry kariérnych pozícií v školskom roku 2020/2021 na Základnej škole so sídlom v Bystranoch
 5. Vyjadrenie členov rady školy k bodom programu
 6. Diskusia
 7. Záver

—————————————————————————————-

OZNÁMENIE

            Dňa 08.06.2020  o 17.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Rady školy pri Základnej škole v Bystranoch.    

Program zasadnutia : 

 1.  Otvorenie
 2.  Dodatok č.15 – Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie

 3. Vyjadrenie členov rady školy

 4. Diskusia

 5. Záver

—————————————————————————————-

OZNÁMENIE

            Dňa 06.02.2020  o 17.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Rady školy pri Základnej škole v Bystranoch.

     Program zasadnutia :      

 1. Otvorenie
 2. Návrh rozpočtu na kalendárny rok
 3. Výročná správa rady školy
 4. Školský poriadok
 5. Vyjadrenie členov rady školy k bodom programu
 6. Diskusia
 7. Záver

 

—————————————————————————————-

 

RADA  ŠKOLY  pri  ZŠ  BYSTRANY   13

Plán zasadnutí na rok 2020

 

          V zmysle štatútu rady školy sa uskutočnia tri stretnutia rady školy. Podľa aktuálnej potreby sa členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu.

 

          Obsah jednotlivých stretnutí vyplýva hlavne z ustanovenia § 5 ods. 7 a podľa konkrétnych podmienok školy budú zaradené ďalšie aktuálne otázky.

 

Február – marec

 • Návrh rozpočtu na kalendárny rok.
 • Výročná správa rady školy.

 

August – september

 • Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ so sídlom v Bystranoch.
 • Návrh na počty prijímaných žiakov a na počty tried pre budúci školský rok.
 • Vyhodnotenie doterajšieho plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy.
 • Návrh štruktúry kariérnych pozícií na nasledujúci školský rok.

 

Október – november

 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach.

 

 

 

OZNÁMENIE

 

            Dňa 06.11.2019  o 17.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Rady školy pri Základnej škole v Bystranoch.

     Program zasadnutia :       

       1. Otvorenie

 1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019
 2. Plán zasadnutí RŠ na rok 2020
 3. Vyjadrenie členov rady školy k bodom programu
 4. Diskusia
 5. Záver

—————————————————————————————-

OZNÁMENIE

            Dňa 23.10.2019  o 17.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Rady školy pri Základnej škole v Bystranoch.

     Program zasadnutia :        

     1. Otvorenie

 1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019
 2. Plán zasadnutí RŠ na rok 2020
 3. Vyjadrenie členov rady školy k bodom programu
 4. Diskusia
 5. Záver

—————————————————————————————-

OZNÁMENIE

Dňa 28.08.2019  o 17.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Rady školy pri Základnej škole v Bystranoch.

Program zasadnutia :  1. Otvorenie

 1. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na Základnej škole so sídlom v Bystranoch.
 2. Návrh na počty prijímaných žiakov a na počty tried pre budúci školský rok
 3. Vyhodnotenie doterajšieho plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy z roku 2018
 4. Návrh štruktúry kariérnych pozícií v školskom roku 2019/2020 na Základnej škole so sídlom v Bystranoch
 5. Dodatok č.9, ktorým sa dopĺňa Inovovaný školský vzdelávací program
 6. Dodatok č. 10 – nultý ročník
 7. Dodatok č.11 – zavedenie písma Comenia script
 8. Dodatok č. 12 – plán aktivít na podporu rozvoja prírodovednej gramotnosti
 9. Dodatok č.13 – plán aktivít na podporu rozvoja matematickej gramotnosti
 10. Dodatok č.14 – plán aktivít na podporu rozvoja

———————————————————————————————

OZNÁMENIE

            Dňa 26.03.2019 o 17.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Rady školy pri Základnej škole v Bystranoch.

Program zasadnutia:  

 1. Otvorenie
 2. Návrh rozpočtu na kalendárny rok
 3. Výročná správa rady školy
 4. Diskusia
 5. Záver

———————————————————————————————

OZNÁMENIE

            Dňa 18.10.2018 o 17.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Rady školy pri Základnej škole v Bystranoch.

Program zasadnutia:
  1.   Otvorenie

 

  1.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach

 

  1.   Vyjadrenie členov rady školy k danému bodu programu

 

  1.   Diskusia

 

 1.  Záver

_____________________________________________________

RADA  ŠKOLY  pri  ZŠ  BYSTRANY   13

Plán zasadnutí na rok 2019

 

         V zmysle štatútu rady školy sa uskutočnia tri stretnutia rady školy. Podľa aktuálnej potreby sa členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu.

 

         Obsah jednotlivých stretnutí vyplýva hlavne z ustanovenia § 5 ods. 7 a podľa konkrétnych podmienok školy budú zaradené ďalšie aktuálne otázky.

 

Február – marec

 • Návrh rozpočtu na kalendárny rok.
 • Výročná správa rady školy.

 

August – september

 • Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ so sídlom v Bystranoch.
 • Návrh na počty prijímaných žiakov a na počty tried pre budúci školský rok.
 • Vyhodnotenie doterajšieho plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy.
 • Návrh štruktúry kariérnych pozícií na nasledujúci školský rok.

 

Október – november

 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach.