1. ročník veršované učenie alebo učíme sa básničkou

2. ročník zdravé dobrodružstvo

3. ročník Náš region Spiš

4. ročník z východu na západ

5.ročník spoznávame sa v bájkach

6. ročník encyklopédia

7. ročník život matky Terezy

8. ročník rekordy