Bez triednictva

Ing.          Šterbinský Ladislav

PaedDr.  Valigura Švantnerová Jana