Špeciálne triedy

2.C      Mgr. Kleinová Dana

3.D      PaedDr. Staňová Slávka

3.E      Mgr. Kľocová Marta

3.G      Mgr. Mrúzová Alexandra

4.D      Mgr. Hozzová Zuzana

5.C      Mgr. Gardošíková marcela

6.B      Mgr. Ledecká Agáta

7.B      Ing. Kozáková Ľudmila

8.B     Mgr.  Ondrejová Ingrid