Špeciálne triedy

1.D  PaedDr. Slávka Staňová

2.D  Mgr. Marta Kľocová

2.E  Mgr. Simona Horváthová

3.C  Mgr. Zuzana Hozzová

4.C  Mgr. Marcela Gardošíková

5.B  Mgr. Agáta Ledecká

6.B  Ing. Ľudmila Kozáková

7.C  Mgr. Ingrid Ondrejová

8.B  Mgr. Iveta Péchyová

8.C  Mgr. Dana Kleinová