Špeciálne triedy

 

1.E       Mgr.    Kľocová Marta

1.F       Mgr.    Horváthová Simona

2.E      Mgr.    Hozzová Zuzana

3.C      Mgr.    Gardošíková Marcela

3.E      Mgr.    Kľocová Marta

4.C      Mgr.    Ledecká Agáta

5.B      Ing.     Kozáková Ľudmila

6.C      Mgr.    Ondrejová Ingrid

7.B      Mgr.    Péchyová Iveta

7.C      Mgr.    Kleinová Dana

8.B      PaedDr. Staňová Slávka