Beseda s pracovníčkou RÚVZ Spišská Nová Ves

 „ Ako predchádzať prechladnutiu a chrípke“