Triedny učiteľ

Mgr. Štefánia Tkačiková

Materiály a pracovné listy

Matematika 1

Matematika 2

Prvouka

Slovensky jazyk a literatúra 1

Slovensky jazyk a literatúra 2