Triedny učiteľ

Mgr. Štefánia Tkačiková

Rozvrh hodín      
         
0.ročník (0.A)      
Počet hodín týždenne: 4  hodiny  
         
  1. 2. 3. 4.
  8.00-8.45 8.50-9.35 9.40-10.25 10.40-11.25
Pondelok        
Utorok   SJL MAT  
Streda        
Štvrtok   SJL    
Piatok   MAT