Triedny učiteľ

Mgr. Martina Holečková

Počet hodín týždenne: 5 hodín  
         
  1. 2. 3. 4.
  8.00-8.45 8.50-9.35 9.40-10.25 10.40-11.25
Pondelok   SJL MAT  
Utorok        
Streda        
Štvrtok PVO SJL    
Piatok   MAT