Triedny učiteľ

Mgr. Katarína Litecká Petreková

Materiály a pracovné listy

matematika pracovny list č2

Matematika pracovný list č2

matematika pracovný list č3

pracovný list čítanie č1

Pracovný list písanie

vecné učenie