Triedny učiteľ

Mgr. Dana Kleinová

Rozvrh hodín
 
3.ročník (3.C)
Počet hodín týždenne: 4  hodiny
 
  1. 2. 3. 4.
  8.00-8.45 8.50-9.35 9.40-10.25 10.40-11.25
Pondelok        
Utorok   SJL MAT  
Streda        
Štvrtok   SJL    
Piatok   MAT