Triedny učiteľ

Mgr. Dana Kleinová

Matematika 1

Matematika 2

Matematika 3

Slovensky jazyk 1

Slovensky jazyk 2

Slovensky jazyk 3

Vecné učenie