Triedny učiteľ

Mgr. Ľudmila Živčáková

Materiály a pracovné listy

Anglicky jazyk

Matematika

Prírodoveda

Slovensky jazyk a literatúra

Vlastiveda