Triedny učiteľ

Mgr. Elena Longauerová

Počet hodín týždenne: 8 hodín  
         
  1. 2. 3. 4.
  8.00-8.45 8.50-9.35 9.40-10.25 10.40-11.25
Pondelok        
Utorok   MAT PDA SJL
Streda        
Štvrtok   ANJ VLA SJL
Piatok   MAT INF