Triedny učiteľ

Mgr. Miriam Hanigovská

Materiály a pracovné listy

Anglicky jazyk

Matematika 1

Matematika 2

Matematika IVVP 1

Matematika IVVP 2

Prírodoveda

Slovensky jazyk a literatúra 1

Slovensky jazyk a literatúra 2

Vlastiveda