Triedny učiteľ

Mgr. Marta Kľocová

Rozvrh hodín
 
4.ročník (4.E)
Počet hodín týždenne: 5 hodín
 
  1. 2. 3. 4.
  8.00-8.45 8.50-9.35 9.40-10.25 10.40-11.25
Pondelok        
Utorok SJL MAT    
Streda        
Štvrtok MAT VLA    
Piatok   SJL