Triedny učiteľ

Mgr. Anna Pavlíková

Rozvrh hodín
 
5. ročník (5.A)
Počet hodín týždenne: 9 hodín
 
  1. 2. 3. 4.
  8.00-8.45 8.50-9.35 9.40-10.25 10.40-11.25
Pondelok SJL MAT BIO  
Utorok        
Streda INF      
Štvrtok     DEJ GEG
Piatok MAT SJL ANJ