Triedny učiteľ

Ing. Ľuboš Hospůdka

Počet hodín týždenne: 9 hodín    
         
  1. 2. 3. 4.
  8.00-8.45 8.50-9.35 9.40-10.25 10.40-11.25
Pondelok DEJ SJL MAT  
Utorok        
Streda        
Štvrtok   ANJ INF  
Piatok MAT BIO SJL GEG