Triedny učiteľ

Mgr. Marián Barabas

Materiály a pracovné listy

Geografia – Nájdi oceány, moria, jazerá

https://online.seterra.com/sk/vgp/3072?c=2A265

Anglicky jazyk

Biológia Kvitnúce byliny v lese

Dejepis Prvé sídla

Matematika

Slovensky jazyk a literatúra