Triedny učiteľ

Mgr. Mária Pavľáková

Počet hodín týždenne: 9 hodín    
         
  1. 2. 3. 4.
  8.00-8.45 8.50-9.35 9.40-10.25 10.40-11.25
Pondelok        
Utorok GEG BIO   MAT
Streda        
Štvrtok SJL SJL DEJ  
Piatok MAT   ANJ INF