Triedny učiteľ

Mgr. Alžbeta Lompartová

Materiály a pracovné listy

Geografia – Nájdi vybrané štáty Afriky

https://online.seterra.com/sk/vgp/3034?c=U468Z

Anglicky jazyk – Our house

Anglicky jazyk – present simple, present continuous

Biológia – ľudské obydlia a ich okolie

Dejepis

Fyzika

Matematika

Občianska náuka – opakovanie

Slovensky jazyk – Voľby v chladničke- praca s textom

Uhly – teória

Zápis a označovanie uhlov