Triedny učiteľ

Mgr. Mária Benková

Počet hodín týždenne: 11 hodín  
         
  1. 2. 3. 4.
  8.00-8.45 8.50-9.35 9.40-10.25 10.40-11.25
Pondelok ANJ MAT SJL  
Utorok MAT      
Streda        
Štvrtok GEG INF OBN SJL
Piatok   DEJ FYZ BIO