Triedny učiteľ

Mgr. Eva Ružbacká

Rozvrh hodín
 
6. ročník (6.B)
Počet hodín týždenne: 11 hodín
 
  1. 2. 3. 4.
  8.00-8.45 8.50-9.35 9.40-10.25 10.40-11.25
Pondelok DEJ GEG SJL BIO
Utorok   ANJ MAT  
Streda INF      
Štvrtok OBN FYZ    
Piatok   SJL MAT