Triedny učiteľ

Mgr. Marian Barabas

Počet hodín týždenne: 11 hodín  
         
  1. 2. 3. 4.
  8.00-8.45 8.50-9.35 9.40-10.25 10.40-11.25
Pondelok SJL INF FYZ SJL
Utorok        
Streda        
Štvrtok ANJ MAT   DEJ
Piatok GEG OBN MAT BIO