Triedny učiteľ

Mgr. Jarmila Kontrošová

Materiály a pracovné listy

Geografia – Nájdi štáty Európy

https://online.seterra.com/sk/vgp/3142?c=ENXUV

Anglicky jazyk

Biológia – Opakovanie učiva

Dejepis

Fyzika

Chémia

Matematika

Občianska náuka – opakovanie

Slovensky jazyk a literatúra