Triedny učiteľ

Mgr. Jarmila Kontrošová

Rozvrh hodín
 
7. ročník (7.A)
Počet hodín týždenne: 12 hodín
 
  1. 2. 3. 4.
  8.00-8.45 8.50-9.35 9.40-10.25 10.40-11.25
Pondelok INF BIO SJL  
Utorok   MAT ANJ CHE
Streda        
Štvrtok MAT OBN    
Piatok TXR FYZ DEJ GEG