Triedny učiteľ

Mgr. Alžbeta Lompartová

Počet hodín týždenne: 12 hodín  
         
  1. 2. 3. 4.
  8.00-8.45 8.50-9.35 9.40-10.25 10.40-11.25
Pondelok   MAT   INF
Utorok MAT DEJ    
Streda        
Štvrtok OBN GEG CHE FYZ
Piatok TXR SJL ANJ BIO