Triedny učiteľ

Mgr. Agáta Ledecká

Rozvrh hodín
 
7.ročník (7.B)
Počet hodín týždenne: 9 hodín
 
  1. 2. 3. 4.
  8.00-8.45 8.50-9.35 9.40-10.25 10.40-11.25
Pondelok        
Utorok SJL MAT BIO  
Streda        
Štvrtok MAT OBN FYZ  
Piatok DEJ SJL GEG