Triedny učiteľ

Mgr. Agáta Ledecká

Materiály a pracovné listy

Ako vlk ťahal koňa do hory – čítanie

Matematika – nasobenie mimo oboru nasobilky

Matematika – nasobenie mimo oboru

Matematika – osemsmerovka – Ach tie čísla

Matematika _ násobenie mimo oboru násobilky

Slovensky jazyk – predpony

Slovensky jazyk – vybrané slová po P

Štyridsať bratov a ich sestra – čítanie

Vlastiveda – osemsmerovka – papier

Vlastiveda – osemsmerovka – Slovensko