Triedny učiteľ

Mgr. Eva Ružbacká

Počet hodín týždenne: 12 hodín  
         
  1. 2. 3. 4.
  8.00-8.45 8.50-9.35 9.40-10.25 10.40-11.25
Pondelok CHE TXR ANJ FYZ
Utorok   MAT GEG DEJ
Streda        
Štvrtok MAT      
Piatok OBN BIO INF SJL