Triedny učiteľ

Mgr. Mária Pavľaková

Materiály a pracovné listy

Geografia – Nájdi tradičné slovenské regióny

https://online.seterra.com/sk/vgp/3321?c=FZKTK

Anglicky jazyk

Biológia – Kvitnúce byliny

Dejepis

Fyzika

Chémia

Matematika

Obcianska náuka – opakovanie

Slovensky jazyk – Voľby v chladničke- práca s textom