Triedny učiteľ

Mgr. Mária Pavľaková

Rozvrh hodín
 
8. ročník (8.A)
Počet hodín týždenne: 12 hodín
 
  1. 2. 3. 4.
  8.00-8.45 8.50-9.35 9.40-10.25 10.40-11.25
Pondelok INF TXR CHE  
Utorok MAT SJL    
Streda        
Štvrtok ANJ BIO FYZ  
Piatok DEJ GEG OBN MAT