Triedny učiteľ

Mgr. Jarmila Kontrošová

Počet hodín týždenne: 12 hodín  
         
  1. 2. 3. 4.
  8.00-8.45 8.50-9.35 9.40-10.25 10.40-11.25
Pondelok OBN MAT GEG  
Utorok   MAT    
Streda        
Štvrtok CHE SJL TXR INF
Piatok ANJ BIO DEJ FYZ