Triedny učiteľ

Ing. Ľudmila Kozáková

Rozvrh hodín
 
8.ročník (8.B)
Počet hodín týždenne: 9 hodín
 
  1. 2. 3. 4.
  8.00-8.45 8.50-9.35 9.40-10.25 10.40-11.25
Pondelok SJL MAT BIO  
Utorok        
Streda        
Štvrtok MAT OBN FYZ  
Piatok DEJ SJL GEG