Triedny učiteľ

Mgr. Marta Kľocová

Počet hodín týždenne: 10 hodín    
         
  1. 2. 3. 4.
  8.00-8.45 8.50-9.35 9.40-10.25 10.40-11.25
Pondelok   SJL MAT GEG
Utorok        
Streda        
Štvrtok   SJL MAT INF
Piatok FYZ DEJ OBN BIO