Dnes má meniny: Bohuslav;  Zajtra oslavuje: Kamila
Navigácia

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Základná škola Bystrany 13
Zastúpená: Mgr. Júlia Čurillová, riaditeľka školy
IČO: 35545984
DIČ: 2021673346

S í d l o
Obec: Bystrany
PSČ: 053 62
Ulica: Bystrany 13

Dátum zverejnenia Predmet Predpokladaná hodnota zákazky Termín zadania zákazky Ponuky predložiť do: Výzva na predkladanie ponúk
04.10.2013 Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi na I. polrok šk. roku 2013/2014 2061,17 € 11.10.2013 Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi.pdf
04.10.2013 Interiérové žalúzie horizontálne  do tried v pavilóne A 1200 € 11.10.2013
15.11.2013 Prekládka a inštalácia počítačovej siete – pavilón A 4000 € 22.11.2013 Prekládka a inštalácia počítačovej siete – pavilón A.pdf
27.11.2013 6 ks počítačov s príslušenstvom pre vyučovací proces 2800 € 02.12.2013
06.12.2013 Materiál na krúžky 1340 € 11.12.2013