Dnes má meniny: Júlia, Juliána;  Zajtra oslavuje: Želmíra
Navigácia
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma      Spôsob úhrady Poznámka
2122200614 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,
974 72 Banská Bystrica
Školské tlačivá 19.01.2012 237.74 € pp
2137334529 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Telefónne poplatky 19.01.2012 53.77 € pp
4734044967 Slovak  Telekom,  Bratislava Telefónne poplatky 19.01.2012 68.92 € pp
7200084169 Východoslovenská energetika a.s., Košice Energia 19.01.2012 2674.96 € pp
20122997 Ajfa+Avis s.r.o., Klemensová 34, 01001 Žilina Zväzky č.1-4/2012 19.01.2012 49.00 € pp
12992172 JurisDat – M.Medlen, Redakcia Škola – MEL, Ondavská cesta 8,
821 08 Bratislava 2
Predplatné časopisu Škola 01.02.2012 20.00 € pp
2012100022 KSR – Kameňolomy s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen Drvené kamenivo 01.02.2012 41.18 € pp Obj. 01/2012
2270031886 Východoslovenská energetika a.s., Košice Energia 08.02.2012 2824.00 € pp
6735056141 Slovak  Telekom,  Bratislava Telefónne poplatky 08.02.2012 71.47 € pp
1122201499 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,
974 72 Banská Bystrica
Školské tlačivá 08.02.2012 34.16 € pp
0112014391 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny 08.02.2012 2633.40 € pp Obj. 04/2012
1233003 MAPOMA s.r.o., Duklianska 47/B,
052 01 Spišská Nová Ves 1
Obedové balíčky pre deti v HN 08.02.2012 3175.14 € pp
1122201914 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,
974 72 Banská Bystrica
Školské tlačivá 15.02.2012 15.77 € pp Obj. 05/2012
1200141 ADcomp-Dušan Šaradin, M.R.Štefánika 9, 054 01 Levoča Tonery 15.02.2012 60.00 € pp
020212 Kniha – papier – hračky,Námestie Majstra Pavla 27, 054 01 Levoča Didaktické pomôcky k projektu 16.2.2012 100 € pp
201200607 Orbis pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava Pracovné zošity pre 1. a  2.stupeň ZŠ, metodiky 23.2.2012 1865,40 € pp Obj. 14/2012
12010 Jozef Masloviak, 053 62  Bystrany 182 Výmena svietidiel v učebniach ZŠ s príslušenstvom 23.2.2012 742,49 € pp Obj. 8/2012
2012016 Plynservis, Gootš, Jámskeho 10,
Spišská Nová Ves
Kontrola kotlov a vykurovacej sústavy v zmysle zákona 17/2011 Z. z. 23.2.2012 918,80 € pp Obj. 3/2012
12606967 Verlag Dashofer vydavatelstvo s.r.o., P.O.BOX  323, 814 99 Bratislava 1 Aktualizácia súvzťažnosti 23.2.2012 160,18 € pp
120499 MIVA market, s.r.o., Mlynská 13,
053 11 Smižany
Školské potreby pre žiakov v HN na 2.polrok šk. roku 2011/2012 29.2.2012 3635,40 € pp Obj. 7/2012
1020120042 LETart production, A.Kmeťa 22,
036 01 Martin
Výchovný koncert 29.2.2012 350 € pp Obj. 11/2012
0192012 JOGA s.r.o.,  Lesná, Olcnava Dovoz posypového materiálu 29.2.2012 28,80 € pp Obj. 2/2012
21204002 RAABE, Štefanovičová 20,
811 04 Bratislava
Právny kuriér školy 29.2.2012 119 € pp
21201766 RAABE, Štefanovičová 20,
811 04 Bratislava
Poradca riaditeľa školy 29.2.2012 43,19 € pp
2144177953 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Telefónne poplatky 29.2.2012 49,09 € pp
1233009 MAPOMA s.r.o., Duklianska 47/B,
052 01 Spišská Nová Ves 1
Obedové balíčky pre deti v HN 8.3.2012 2683,15 € pp
8736052946 Slovak  Telekom,  Bratislava Telefónne poplatky 8.3.2012 77,47 € pp
0112023685 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
Tomášikova 23, 821 01 Bratislava
Jedálne kupóny 8.3.2012 2519,40 € pp Obj. 16/2012
0020121556 KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Doplatok pre KEO WIN moduly 8.3.2012 35,88 € pp
12014 Jozef Masloviak, 053 62  Bystrany 182 Výmena žiariviek v učebniach ZŠ s príslušenstvom 8.3.2012 79,02 € pp Obj. 13/2012
20129 Ján Hovančík, Lipová 19,
053 61 Spišské Vlachy
Vytvorenie novej webovej stránky 8.3.2012 80,00 € pp
20120081 ALNIKO s.r.o., Gorazdova 26,
052 01 Spišská Nová Ves
Plastové okná, montážne práce 9.3.2012 6357,24 € pp Obj. 95/2011
012012 Annogalery, Ondrej 59, 059 12 Hôrka Realizácia tvorivých  dielní – práca s hlinou, výroba keramiky 9.3.2012 112,00 € pp Obj. 6/2012
201201148 Orbis pictus Istropolitana, s.r.o.,
Hrachová 34, 821 05 Bratislava
Pracovné zošity pre
1. a  2.stupeň ZŠ, metodiky
15.3.2012 592.70 € pp Obj. 17/2012
10612026 Esenex, Spišské Podhradie Palivo – koks 21.3.2012 3601,09 € pp Obj. 15/2012
1200275 ADCOMP, Duklianska 36,
052 01 Spišská Nová Ves
Tonery – Samsung 1042, Laser Jet 1020, Q2612A 21.3.2012 228,70 € pp Obj. 18/2012
2121118 Nomiland, s.r.o., Magnezitárska 11,
040 13 Košice
Didaktické pomôcky k projektu 21.3.2012 83,40 € pp Obj. 10/2012
212005 Zwancigerová Alžbeta, Závada 38,
054 01 Levoča
Slovakryl 21.3.2012 49,99 € pp Obj. 12/2012
52533369 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40,
010 01 Žilina
Publikácie – aktualizácie zákonov 21.3.2012 71,20 € pp
2121221 Nomiland, s.r.o., Magnezitárska 11,
040 13 Košice
Materiál na bábkové divadlo 21.3.2012 4629,44 € pp Obj. 9/2012
20120102 ALNIKO s.r.o., Gorazdova 26,
052 01 Spišská Nová Ves
Vonkajšie parapetné dosky 21.3.2012 1800,00 € pp Obj. 95/2011
1172012 RVC – ZO so sídlom v Štrbe,
Hlavná 188/67, 05938 Štrba
Príručka 28.3.2012 21,00 € pp
1102012 Mgr. Helena Turzíková, Energetikov 18/10, 971 01 Prievidza Testy zo slovenského jazyka, Blahoželania pre každú príležitosť 28.3.2012 10,00 € pp
0155215601 Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Telefónne poplatky 28.3.2012 51,22 € pp
7111120077 SPORT RYSY, NÁMESTIE SV.EGÍDIA 77, 058 01 Poprad Športové potreby 28.3.2012 2497,51 € pp Obj. 19/2012
1205080 FESI COMP,s.r.o., Duklianska 3A,
052 01 Spišská Nová Ves
Prídavné zariadenia k výpočtovej technike 30.3.2012 32,28 € pp Obj. 22/2012
201211 Ján Hovančík, Lipová 19,
053 61 Spišské Vlachy
Správa a aktualizácia webovej stránky 30.3.2012 42,00 € pp
21207754 RAABE, Štefanovičová 20, 811 04 Bratislava Poradca riaditeľa školy 03.04.2012 40.63 € pp
1233017 MAPOMA s.r.o., Duklianska 47/B, 052 01 Spišská Nová Ves 1 Obedové balíčky pre deti v HN 03.04.2012 2988.65 € pp
0112032800 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny 03.04.2012 2743.60 € pp Obj. 25/2012
12003 Tomáš Semotam, Severná 1425/4, 060 01 Kežmarok Športové potreby 03.04.2012 2498 € pp Obj. 21/2012
20120025 Judr.František Pitoňák, advokát, Štefánikovo nám. 5, 052 01 SNV Právne služby 03.04.2012 100 € pp
10612040 Esenex, Spišské Podhradie Palivo – koks 11.04.2012 1701.48 € pp Obj. 15/2012
2121472 Nomiland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice Materiál na bábkové divadlo 11.04.2012 286.40 € pp Obj. 9/2012
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma      Spôsob úhrady Poznámka
20120604 MADE spol. s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica Systémová podpora URBIS ročný poplatok 11.04.2012 88 € pp
20120211 DATAS-združenie, Lučivjansky, Nám.Štefanika 10,
052 01 Spišská Nová Ves
Oprava kopírovacieho stroja MINOLTA 11.04.2012 271.12 € pp Obj. 24/2012
38032012 Lacko Kachliarstvo, Jilemnického 7, Spišské Vlachy Materiál na opravy 11.04.2012 117.06 € pp
1737047098 Slovak  Telekom, Bratislava Telefónne poplatky 18.04.2012 67.18 € pp
2121614 Nomiland, s.r.o., Magnezitárska 11,
040 13 Košice
Materiál na bábkové divadlo 18.04.2012 79.20 € pp Obj. 9/2012
4981081 V.O.D.S., Člen skupiny AVE, Podnikateľská 2, 040 17 Košice Dopadové plechy pre hracie prvky – Zelenej telocvične s príslušenstvom 18.04.2012 8937.29 € pp Obj. 27/2012
2012100022 KSR – Kameňolomy s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen Drvené kamenivo 01.02.2012 41.18 € pp Obj. 01/2012
142012 Eduard Mako, Edelenyska 2,
048 01 Rožňava
Vyčistenie zanesenej zbernej nádrže ČOV 18.04.2012 6810 € pp Obj. 23/2012
052012 Annogalery, Ondrej 59,
059 12 Hôrka
Realizácia tvorivých  dielní – práca s hlinou, výroba keramiky 30.04.2012 216 € pp Obj. 20/2012
1200410 ADCOMP, Duklianska 36,
052 01 Spišská Nová Ves
Tonery 30.04.2012 421.60 € pp Obj. 33/2012
2270031886 Východoslovenská energetika a.s., Košice Energia 30.04.2012 2824 € pp
201215 Ján Hovančík, Lipová 19,
053 61 Spišské Vlachy
Správa a aktualizácia webovej stránky 30.04.2012 35 € pp
0155215601 Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Telefónne poplatky 30.04.2012 51.21 € pp
2738041463 Slovak  Telekom, Bratislava Telefónne poplatky 7.5.2012 64,60 € pp
1233023 MAPOMA s.r.o., Duklianska 47/B,
052 01 Spišská Nová Ves 1
Obedové balíčky pre deti v HN 7.5.2012 2515.87 € pp
0112042520 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
Tomášikova 23, 821 01 Bratislava
Jedálne kupóny 7.5.2012 2463,94 € pp Obj. 34/2012
12122 Taktik vydavateľstvo, P.O.BOX 100,
040 11 Košice
Hravá geografia  pre  5.ročník, 7.ročník, 8.ročník 7.5.2012 7,50 € pp Obj. 32/2012
120154 Ladislav Cuník, Letná 65,
052 01 Spišská Nová Ves
Oprava kopírovacieho stroja SHARP 7.5.2012 128,80 € pp Obj. 26/2012
020512 Halcin-papiernictvo ,hračky, Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča Výtvarný materiál 7.5.2012 66,61 € pp Obj. 36/2012
16112 Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4,
840 02 Bratislava
Školenie – Aktuálne otázky financovania školstva 9.5.2012 20 € pp
121310873 Stiefel, EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/9, 821 02 Bratislava Mapy – SJL podľa prílohy 9.5.2012 594 € pp Obj. 31/2012
9738087059 Slovak  Telekom,  Bratislava internet 9.5.2012 68,62 € pp
1205001 Štefan Pokrivčák, Maurerova 36,
053 42 Krompachy
Materiál pre ŠKD 10.5.2012 1133,91 € pp Obj. 28/2012
52042012 Kachliarstvo, 053 61 Spišské Vlachy Spotrebný materiál na opravy 21.5.2012 63,29 € pp Obj. 35/2012
7204881843 Slovak  Telekom,  Bratislava Telefónne poplatky 21.5.2012 8,35 € pp
5512001892 Office Depot, Drobného 27,
841 02 Bratislava
Kancelárske potreby 24.5.2012 180,16 € pp Obj. 40/2012
21213583 RAABE, Štefanovičová 20,
811 04 Bratislava
Poradca riaditeľa školy 24.5.2012 39,35 € pp
20120038 Judr.František Pitoňák, advokát, Štefánikovo nám. 5, 052 01 SNV Právne služby 24.5.2012 100 € pp
2012039 VOLCANO, Rudolf Krajčovič, Lúčna 43, 971 01 Trnava Hygienické potreby – ochranný gél 28.5.2012 308 € pp Obj. 41/2012
121022 Jozef Papcun, SNP 28,
053 61 Spišské Vlachy
Balíčky na MDD 28.5.2012 2379,60 € pp Obj. 39/2012
2012064 Ing. Erika Kusyová, R.Jašíka 10,
960 01 Zvolen
Seminár 28.5.2012 18 € pp
2012005 JS – unit s.r.o., Domaňovce 207 Materiál, práce, vrátane kladenia  dlažby a úpravy terénu k zelenej telocvični 30.5.2012 7278,40 € pp Obj. 38/2012
5512001968 Office Depot, Drobného 27,
841 02 Bratislava
Skartovač 30.5.2012 189,90 € pp Obj. 40/2012
0155215601 Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Telefónne poplatky 30.5.2012 56,16 € pp
201219 Ján Hovančík, Lipová 19,
053 61 Spišské Vlachy
Správa a aktualizácia webovej stránky 5.6.2012 35 € pp
0112051572 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,
Tomášikova 23, 821 01 Bratislava
Jedálne kupóny 5.6.2012 2948,48 € pp Obj. 46/2012
1233029 MAPOMA s.r.o., Duklianska 47/B,
052 01 Spišská Nová Ves 1
Obedové balíčky pre deti v HN 5.6.2012 3126,93 € pp
72052012 Kachliarstvo, 053 61 Spišské Vlachy Spotrebný materiál na opravy 5.6.2012 126 € pp Obj. 38/2012
511054975 Alianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Poistenie hnuteľných vecí 5.6.2012 100 € pp
8739034253 Slovak  Telekom, Bratislava Telefónne poplatky 5.6.2012 68,16 € pp
0882012 JOGA, s.r.o., Lesná 5,
053 61 Olcnava
Oprava brány 8.6.2012 920,88 € pp Obj. 48/2012
89926173 Poradca s.r.o., Při celulózke 40,
010 01 Žilina
Balíček MDD – 2.školáci 8.6.2012 5,70 € pp
7206094916 Slovak  Telekom, Bratislava Telefónne poplatky 21.6.2012 11,93 € pp
1200568 ADCOMP, Duklianska 36,
052 01 Spišská Nová Ves
Tonery 21.6.2012 306,30 € pp Obj. 58/2012
152012 Jozef Knutel, Kollárova
052 01 Spišská Nová Ves
Oprava ISDN telefónu 21.6.2012 77 € pp Obj. 49/2012
90120303 EUROBUS,a.s., Duklianska 47,
052 01 SNV
Autobusy na školské výlety 21.6.2012 993 € pp Obj. 42/2012
562012 Autobusová doprava, Mária Koňaková, 053 04 Bugľovce 43 Autobus na školský výlet Bystrany – Pribylina a späť 21.6.2012 265 € pp Obj. 59/2012
00812 Ľubovnianske múzeum – hrad,
Stará Ľubovňa
Vstupné pre  žiakov – školský výlet 21.6.2012 60 € pp Obj. 53/2012
32012 Mestský športový klub, Spišské Vlachy Autobus na školský výlet – Bystrany – Donovaly a späť 21.6.2012 330 € pp Obj. 55/2012
2012131 Marion  tour , 082 37 Široké 268 Autobus na školský výlet – Bystrany – Pribylina a späť 26.6.2012 311,50 € pp Obj. 56/2012
96120056 EUROBUS,a.s.,Trangusova,
053 42 Krompachy
Autobusy na školské výlety 26.6.2012 75,78 € pp Obj. 45/2012
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma      Spôsob úhrady Poznámka
2740029129 Slovak  Telekom, Bratislava Telefónne poplatky 25.07.2012 82,09 € pp
7207164524 Slovak  Telekom, Bratislava Telefónne poplatky 25.07.2012 11,93 € pp
20120909 MADE spol.s.r.o., Lazovna 69,
974 01 Banská Bystrica
Informačný systém URBIS 25.07.2012 199,00 € pp
4701204062 V.O.D.S., a.s., Jarmočná 2, 040 01 Košice Doprava – Kechnec – Bystrany 26.07.2012 157,20 € pp
0155215601 Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Telefónne poplatky 27.07.2012 50,44 € pp
201223 Ján Hovančík, Lipová 19,
053 61 Spišské Vlachy
Správa a aktualizácia webovej stránky 04.07.2012 49.00 € pp
112061124 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny 04.07.2012 3186,92 € pp Obj. 61/2012
9741025589 Slovak  Telekom, Bratislava Telefónne poplatky 08.08.2012 50.34 € pp
2270031886 Východoslovenská energetika a.s., Košice Energia 08.08.2012 2824.00 € pp
70803986 Komensky s.r.o.,Park Mládeže 1,
040 01 Košice
Virtuálna knižnica 08.08.2012 16.56 € pp
106072012 Kachliarstvo, 053 61 Spišské Vlachy Spotrebný materiál na opravy 08.08.2012 340.15 € pp Obj. 47/2012
2122207852 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,
974 72 Banská Bystrica
Triedna dokumentácia 13.08.2012 232,36 € pp
99120735 Grand hotel Permon,
032 42 Pribylina 1486
Akciový pobyt „Blesková akcia“ od 27.8.-28.8.- počet osôb 30 (záloha) 13.08.2012 1465 € pp Obj. 64/2012
29112012 Made s.r.o., Lazovna 69,
974 01 Banská Bystrica
21.08.2012 65 € pp
12037 Jozef Masloviak, 053 62  Bystrany 182 Inštalácia rozvodov pre kamery, inštalácia LED reflektorov 21.08.2012 848,48 € pp Obj. 66/2012
1200689 ADCOMP, Duklianska 36,
052 01 Spišská Nová Ves
Tonery 21.08.2012 58.80 € pp Obj. 63/2012
7208218161 Slovak  Telekom ,  Bratislava Telefónne poplatky 21.08.2012 11.93 € pp
020012 PLEX s.r.o.,Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves Stavebné práce – havarijná situácia 10.09.2012 50 000 € pp
6742015302 Slovak  Telekom ,  Bratislava Telefónne poplatky 10.09.2012 37.22 € pp
212012 Jozef Knutel, Kollárova
052 01 Spišská Nová Ves
Diagnostika kancelárskeho zariadenia ISDN 10.09.2012 98.00 € pp Obj. 71/2012
112080417 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny 10.09.2012 1064,14 € pp Obj. 70/2012
122082012 Kachliarstvo, 053 61 Spišské Vlachy Spotrebný materiál na opravy 10.09.2012 51.50 € pp Obj. 72/2012
3121382 Grand hotel Permon,
032 42 Pribylina 1486
Akciový pobyt „Blesková akcia“ od 27.8.-28.8.- počet osôb 30 (doplatok) 10.09.2012 907.81 € pp
21221040 RAABE, Štefanovičová 20,
811 04 Bratislava
Poradca riaditeľa školy 10.09.2012 40.31 € pp
1200735 ADCOMP, Duklianska 36,
052 01 Spišská Nová Ves
Tonery 10.09.2012 215.70 € pp Obj. 67/2012
0155215601 Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Telefónne poplatky 10.09.2012 49.98 € pp
20121008 MADE spol.s.r.o., Lazovna 69,
974 01 Banská Bystrica
Informačný systém URBIS 10.09.2012 100.00 € pp
10612112 Esenex, Spišské Podhradie Palivo – koks 10.09.2012 3147.78 € pp Obj. 73/2012
1249504417 Všeobecná zdravotná poisťovňa Ročné zúčtovanie – nedoplatky 10.09.2012 635.55€ pp
9742015282 Slovak  Telekom ,  Bratislava Telefónne poplatky 10.09.2012 0.46 € pp
70803986 Komensky s.r.o.,Park Mládeže 1,
040 01 Košice
Virtuálna knižnica 10.09.2012 16.56 € pp
20201029 OTTO OFFICE s.r.o., Dostojevského rad 5,81109 Bratislava Kancelársky papier 10.09.2012 283.61 € pp Obj. 69/2012
1752012 JOGA, s.r.o., Lesná 5 053 61 Olcnava Odhrňovanie uhlia 2.10.2012 114.84 € pp Obj. 79/2012
216112 Peter Klešč, Spišské Vlachy Stavebný materiál 2.10.2012 329.82 € pp Obj. 78/2012
0155215601 Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Telefónne poplatky 2.10.2012 51.54 € pp
21712 PLEX s.r.o, Duklianska 38,
Spišská Nová Ves
Stavebné práce – havarijná situácia na ZŠ 2.10.2012 63 648.28 € pp
11122209631 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,
974 72 Banská Bystrica
Triedna dokumentácia 2.10.2012 15.84 € pp Obj. 77/2012
9120002856 ASC s.r.o., Svoradova 7,
811 03 Bratislava
ASC agenda 2013 2.10.2012 129.00 € pp Obj. 76/2012
9120002861 ASC s.r.o., Svoradova 7,
811 03 Bratislava
ASC rozvrhy 2013 2.10.2012 63.00 € pp Obj. 76/2012
7209277278 Slovak  Telekom ,  Bratislava Telefónne poplatky 2.10.2012 11.93 € pp
1233041 MAPOMA s.r.o., Duklianska 47/B,
052 01 Spišská Nová Ves 1
Obedové balíčky pre deti v HN 2.10.2012 2179.76 € pp
201229 ZTŠČ, Vajanského 13,
053 61 Spišské Vlachy
Zhotovenie konzol pod parapetné dosky, montáž – vyspravenie, materiál, práce 8.10.2012 990.76 € pp Obj. 60/2012
201230 ZTŠČ, Vajanského 13,
053 61 Spišské Vlachy
Zhotovenie konzol pod parapetné dosky, montáž – vyspravenie, materiál, práce 8.10.2012 1137.90 € pp Obj. 60/2012
10612123 Esenex, Spišské Podhradie Palivo – koks 8.10.2012 4585.62 € pp Obj. 74/2012
10612124 Esenex, Spišské Podhradie Palivo – koks 8.10.2012 4585,62 € pp Obj. 74/2012
10612125 Esenex, Spišské Podhradie Palivo – koks 8.10.2012 4332.88 € pp Obj. 74/2012
112090247 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny 8.10.2012 2610.08 € pp Obj. 80/2012
201230 Ján Hovančík, Lipová 19,
053 61 Spišské Vlachy
Správa a aktualizácia webovej stránky 10.10.2012 42.00 € pp
70803986 Komensky s.r.o.,Park Mládeže 1,
040 01 Košice
Virtuálna knižnica 10.10.2012 16.56 € pp
7743002760 Slovak  Telekom ,  Bratislava Telefónne poplatky 10.10.2012 14.86 € pp
9743002775 Slovak  Telekom ,  Bratislava Telefónne poplatky 10.10.2012 46.46 € pp
2560601004 Daffer, Prievidza Zelené magnetické tabule 10.10.2012 1557.50 € pp Obj. 68/2012
5512004221 Office Depot, Drobného 27,
841 02 Bratislava
Kancelárske potreby 19.10.2012 144.65 € pp Obj. 83/2012
20120072 Diecézny katechetický úrad Sp.diecézy, Spišská Nová Ves Metodické príručky 19.10.2012 205.00 € pp Obj. 81/2012
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma      Spôsob úhrady Poznámka
2111209 Union poisťovňa, Bratislava Poistenie žiakov 26.10.2012 465.93 € pp
2012010016 Jozef Janečko, Spišská Nová Ves Údržba počítačovej techniky 26.10.2012 694.02 € pp
2012010015 Jozef Janečko, Spišská Nová Ves Údržba počítačovej techniky 26.10.2012 909.16 € pp
122567 MIVA  market s.r.o., Smižany Školské potreby – hmotná núdza 26.10.2012 2539.80 € pp Obj. 82/2012
7210343596 Slovak  Telekom ,  Bratislava Telefónne poplatky 26.10.2012 11.93 € pp
2012130 UNIjunior -šport, Poprad Športový materiál na krúžky 26.10.2012 313.00 € pp Obj. 86/2012
20120039 Judr. František Pitoňák,
Spišská Nová Ves
Právne služby 6.11.2012 100.00 € pp
1233047 MAPOMA s.r.o., Duklianska 47/B, 052 01 Spišská Nová Ves 1 Obedové balíčky pre deti v HN 6.11.2012 2332.87 € pp
2270031886 Východoslovenská energetika a.s., Košice Energia 6.11.2012 2824.00 € pp
155215601 Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Telefónne poplatky 6.11.2012 59.34 € pp
2012135 MUSICA LITURGICA, s.r.o., Bratislava Zbierka úloh z matematiky pre 6.ročník 6.11.2012 18.00 € pp Obj. 90/2012
70803986 Komensky s.r.o.,Park Mládeže 1,
040 01 Košice
Virtuálna knižnica 6.11.2012 16.56 € pp
792012 Emil Hovanec, Odorín Odborná prehliadka teplovodnej kotolne a tlakových nádob 6.11.2012 200.75 € pp Obj. 85/2012
112100907 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny 6.11.2012 2986.94 € pp Obj. 94/2012
201234 Ján Hovančík, Lipová 19,
053 61 Spišské Vlachy
Správa a aktualizácia webovej stránky 6.11.2012 49.00 € pp
4743990992 Slovak  Telekom ,  Bratislava Telefónne poplatky 6.11.2012 15.78 € pp
5512004610 Office Depot, Drobného 27,
841 02 Bratislava
Kancelársky papier 9.11.2012 116,48 € pp Obj. 98/2012
5312 Milan Klein, asanačná služba, Smižany Dezinfekcia a deratizácia objektov školy 9.11.2012 366,60 € pp Obj. 89/2012
2012434 ELECTRONIC Bros., Krompachy USB kľúče 9.11.2012 53,94 € pp Obj. 97/2012
2012433 ELECTRONIC Bros., Krompachy USB kľúče, kábel 9.11.2012 100,00 € pp Obj. 97/2012
9743991020 Slovak  Telekom ,  Bratislava Telefónne poplatky 9.11.2012 67,73 € pp
52542732 Poradca s.r.o., Pri celulózke 40,
010 01 Žilina
Zákony 2013 9.11.2012 59,20 € pp
84016381 Poradca s.r.o., Pri celulózke 40,
010 01 Žilina
Poradca 2013 9.11.2012 24,40 € pp
7330112561 IURA EDITION, Bratislava Manažment školy 9.11.2012 56,16 € pp
1611102012 Kachliarstvo, 053 61 Spišské Vlachy Materiál podľa vlastného výberu 9.11.2012 91,56 € pp Obj.105/2012
51212649 RAABE, Štefanovičová 20,
811 04 Bratislava
Dokumentácia ZŠ 19.11.2012 78,75 € pp
21228958 RAABE, Štefanovičová 20,
811 04 Bratislava
Poradca riaditeľa školy 19.11.2012 39,35 € pp
1200770 ADCOMP, Duklianska 36,
052 01 Spišská Nová Ves
Tonery 19.11.2012 275,20 € pp Obj. 92/2012
5512004638 Office Depot, Drobného 27,
841 02 Bratislava
Kancelársky papier 19.11.2012 116,48 € pp
120391 Ladislav Cuník, Letná 65,
052 01 Spišská Nová Ves
Kopírka SHARP AR – 5620 19.11.2012 789,47 € pp Obj. 88/2012
7211405702 Slovak  Telekom ,  Bratislava Telefónne poplatky 19.11.2012 11,93 € pp
84016381 Poradca s.r.o., Pri celulózke 40,
010 01 Žilina
Poradca 2013 22.11.2012 24,40 € pp
20120149 Pavol Černický, Nemešany 81 Revízia hasiacich prístrojov 22.11.2012 138 € pp Obj. 104/2012
70803986 Komensky s.r.o.,Park Mládeže 1,
040 01 Košice
Virtuálna knižnica 22.11.2012 16,56 € pp
1205287 FESI COMP,s.r.o., Duklianska 3A,
052 01 Spišská Nová Ves
Tlačiarne 22.11.2012 264,08 € pp Obj. 96/2012
94712 Peter Klešč, Spišské Vlachy Stavebný materiál 22.11.2012 183,77 € pp Obj. 103/2012
012012 ZTŠČ – Vlašan Zhotovenie lexanového prístrešku k pavilónu B 26.11.2012 3708,00 € pp Obj. 101/2012
172012 Valentín Bagin , Smižany Maliarske práce 27.11.2012 72,00 € pp
1122211228 ŠEVT a.s., Cementárenská 16,
974 72 Banská Bystrica
Školské tlačivá 27.11.2012 19,00 € pp Obj. 106/2012
155215601 Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Telefónne poplatky 27.11.2012 21,24 € pp
155215601 Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Telefónne poplatky 27.11.2012 53,45 € pp
20120052 Anežka Cmorejová, Nemešany 81 Hasiaci prístroj P6 27.11.2012 40,00 € pp Obj. 110/2012
20120746 Rudolf Lučivjanský, Hrabušice Oprava kopírky CONICA MINOLTA 27.11.2012 69,26 € pp Obj. 102/2012
12695 Petr Mrázek, Zásmuky, Česká republika Biologické ošetrenie odpadov 30.11.2012 600,00 € pp Obj. 114/2012
1205292 FESI COMP,s.r.o., Duklianska 3A,
052 01 Spišská Nová Ves
PC, tlačiarne , notebook 30.11.2012 1483,64 € pp Obj. 96/2012
1233053 MAPOMA s.r.o., Duklianska 47/B,
052 01 Spišská Nová Ves 1
Obedové balíčky pre deti v HN 30.11.2012 2284,81 € pp
103562012 Centrum Holding s.r.o., Praha AVG internet security 2013 4.12.2012 64,00 € pp Obj.121/2012
2012020 Dagmar Kunová, Papierníctvo Krompachy Mikulášske balíčky 4.12.2012 1800,00 € pp Obj.120/2012
120627 Ing.Ivana Pitoňáková, Južná trieda 119,04001 Košice Sada 5CD k HUV 7.ročník 4.12.2012 28,30 € pp Obj. 75/2012
121038 Jozef Papcun, SNP 28,
053 61 Spišské Vlachy
Mikulášske balíčky 4.12.2012 597,60 € pp Obj. 112/2012
62012 Mestský športový klub, Spišské Vlachy Preprava žiakov Bystrany -Jarovnice 4.12.2012 90,00€ pp Obj.116/2012
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma      Spôsob úhrady Poznámka
20121322 SOOF Jenčík Peter, Krompachy Materiál na krúžky 4.12.2012 3397,80 € pp Obj. 95/2012
112109808 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny 4.12.2012 2575,46 € pp Obj.118/2012
201238 Ján Hovančík, Lipová 19,
053 61 Spišské Vlachy
Správa a aktualizácia webovej stránky 4.12.2012 28,00 € pp
311120013 WINCOM, s.r.o., Spišská Nová Ves Interiérové žaluzie do Pavilónu B 4.12.2012 1828,80 € pp Obj. 87/2012
21231682 RAABE, Štefanovičová 20,
811 04 Bratislava
Dokumentácia ZŠ 5.12.2012 39,99 € pp
202012 Stolárstvo Šavel Nábytok do zborovne pavilón A 5.12.2012 5827,00 € pp Obj. 99/2012
2302451204 Daffer, Prievidza Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP 5.12.2012 2605,78 € pp Obj.111/2012
2744992032 Slovak  Telekom ,  Bratislava Internet 5.12.2012 15,78 € pp
70803986 Komensky s.r.o.,Park Mládeže 1,
040 01 Košice
Virtuálna knižnica 6.12.2012 16,56 € pp
2012257 Mestské kultúrne centrum, SNV Vstupné do kina 6.12.2012 642,00€ pp Obj.119/2012
2012070 Ondrej Kavka, OK –SPORT, Poprad Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP 6.12.2012 1119,40 € pp Obj.123/2012
182112012 Kachliarstvo, 053 61 Spišské Vlachy Materiál podľa vlastného výberu 6.12.2012 129,50 € pp Obj.105/2012
3744992055 Slovak  Telekom ,  Bratislava Telefónne poplatky 10.12.2012 49,46 € pp
2012010019 Jozef Janečko, SNV Údržba počítačovej siete 10.12.2012 497,40 € pp
2012010020 Jozef Janečko, SNV Údržba počítačovej siete 10.12.2012 854,46 € pp
92012 Drevo – MATT s.r.o.,Sečovce Lavičky, odpadkové koše 10.12.2012 3642,00 € pp Obj.93/2012
90120628 EUROBUS,a.s., Duklianska 47,
052 01 SNV
Preprava žiakov Bystrany -SNV 12.12.2012 573.60 € pp Obj.113/2012
12054 Jozef Masloviak, 053 62  Bystrany 182 Revízia elektrospotrebičov 12.12.2012 591.24 € pp Obj.108/2012
201210 Obecný úrad Bystrany Nájom – prevádzkové náklady 12.12.2012 3967.18 € pp
21232280 RAABE, Trnavská 84, 821 02 Bratislava Novela Zákonníka práce 12.12.2012 22.80 € pp
201239 Ján Hovančík, Lipová 19,
053 61 Spišské Vlachy
Správa a aktualizácia webovej stránky 19.12.2012 56.00 € pp
1200578 Datakabinet, Prievidza Prístup k vzdelávacím materiálom 19.12.2012 399.00 € pp Obj.115/2012
201246 ZTŠČ – Vlašan Zhotovenie lexanového prístrešku k pavilónu B 19.12.2012 4291.44 € pp Obj.101/2012
5512005634 Office Depot, Drobného 27,
841 02 Bratislava
Kancelárske potreby 19.12.2012 522.43 € pp Obj.131/2012
12059 Jozef Masloviak, 053 62  Bystrany 182 Rozšírenie PC siete, ozvučenie tried 19.12.2012 1593.42 € pp Obj.109/2012
201212121 Štefan Rybár, Drogéria, Spišské Vlachy Čistiace prostriedky 19.12.2012 812.03 € pp Obj.124/2012
7212488563 Slovak  Telekom ,  Bratislava Telefónne poplatky 19.12.2012 11.93 € pp
2012520 ELECTRONIC Bros., Krompachy Rádio, mikrofón, slúchadlá 19.12.2012 186.88 € pp Obj.107/2012
1203027 Drucker s.r.o., Oščadnica Tonery 20.12.2012 169.91 € pp Obj.132/2012
322012 Rastislav Matoľák, Spišská Nová Ves Montáž laminátovej podlahy 20.12.2012 117 € pp Obj.130/2012
121073 ADAM, Plávajúce podlahy,
Spišské Vlachy
Plávajúca podlaha do zborovne pavilón A 20.12.2012 287.10 € pp Obj.126/2012
0361212 Galovič Tomáš, STOL-VÝROBA, Nemešany Interiérové dvere čalúnené 20.12.2012 402 € pp Obj.129/2012
112116017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny 20.12.2012 1790.96 € pp Obj.133/2012
200829 Media Dida s.r.o., Olomouc Dotykový tablet, púzdro 20.12.2012 314 € pp Obj.122/2012
120011 MAX –bývanie-podlahy, Spišské Vlachy Tapety, lepidlo 20.12.2012 96.96 € pp Obj.134/2012
1233057 MAPOMA s.r.o., Duklianska 47/B,
052 01 Spišská Nová Ves 1
Obedové balíčky pre deti v HN 20.12.2012 1706.25 € pp
2578851220 Daffer, Prievidza Nábytok podľa priloženej dokumentácie 21.12.2012 2888.93 € pp Obj.100/2012
232012 Stolárstvo Šavel Nábytok do zborovne pavilón A 21.12.2012 270 € pp Obj.99/2012
112106017 Palivá a stavebniny, Spišské Podhradie Koks 21.12.2012 789.80 € pp Obj.127/2012
193122012 Kachliarstvo, 053 61 Spišské Vlachy Materiál podľa vlastného výberu 21.12.2012 287.07 € pp Obj.125/2012
155215601 Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Telefónne poplatky 28.12.2012 19.99 € pp
155215601 Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Telefónne poplatky 28.12.2012 42.17 € pp pp

 

Comments are closed.