Aktivity členov Školského žiackeho parlamentu – pozri aktivity členov ŠŽP.pdf

Vianočná výzdoba školy – pozri vianočná výzdoba školy.pdf

Imatrikulácia nulťákov a prvákov 2011-2012 – pozri imatrikulácia.pdf

Celoškolský stolnotenisový turnaj o Raketu riaditeľky školy – pozri stolný tenis.pdf

Medzitriedna súťaž – vybíjaná – o Putovný pohár riaditeľky školy – pozri vybíjaná.pdf

Súťaž v streľbe na kôš – pozri streľba na kôš.pdf

Dopravná súťaž – pozri dopravná súťaž.pdf