Miss 2013 – pozri miss-2013.pdf

Medzitriedna výtvarná súťaž – pozri medzitriedna-vytvarna-sutaz.pdf

Hody na kôš – pozri hody-na-kôš.pdf

Vybíjaná – pozri vybíjaná.pdf

Hula Hoop – pozri hula-hoop.pdf

Imatrikulácia – školský rok 2012/2013 – pozri imatrikulácia-2012-2013.pdf

Súťaž o najlepšiu triedu za školský rok 2012/2013-I.polrok – pozri najlepšia-trieda.pdf

Novoročné blahoželania – pozri novoročné-blahoželania.pdf

Preskoky na švihadle na čas – pozri preskoky-na-švihadle-na čas.pdf

Staviame snehuliakov – pozri staviame-snehuliakov.pdf

Celoškolská súťaž o stolno-tenisovú raketu riaditeľky školy – pozri stolný-tenis-2013.pdf

Súťaž o najkrajšie valentínske srdce – pozri valentínske-srdce.pdf