AHOJ, AFRIKA

V mesiaci máj, pri príležitosti dňa AFRIKY, si žiacka školská rada pripravila projektové vyučovanie s názvom  Ahoj, Afrika,  ktoré bolo zamerané na poznávanie charakteristík a zaujímavostí tohto kontinentu.

      Žiaci mali možnosť spoznať tradičné africké hry, zatancovať si africké tance, bubnovať na djembe, určovať africké zvieratá (formou obrázkov a hry puzzle), ochutnať tropické ovocie i koreniny a celkovo sa vcítiť ako žijú deti v inej krajine.

      Projektové vyučovanie hodnotíme ako prínosné, pretože žiaci mali možnosť zážitkovou formou spoločne získať množstvo nových informácií.

 

MODERNÉ DIEVČATÁ

 

Dňa 3. 5. 2018 sa uskutočnila beseda s kozmetičkou a vizážistkou pre žiačky, ktoré sú členkami žiackej školskej rady. Pozvanie na túto besedu prijala Ing. Diana Svodadová, ktorá žiačkam porozprávala a názorne predviedla ako sa v ich veku správne starať o pleť, o nechty i o celkovú vizáž, aby boli zdravé a krásne. V závere im ukázala nechtové trendy na rok 2018.

 

 

 

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU ŠKRABOŠKU

V mesiaci február žiacka školská rada vyhlásila súťaž o najkrajšiu škrabošku. Fantázia a tvorivosť žiakom veru nechýbala, preto mala porota v zložení členov žiackej školskej rady opäť ťažkú úlohu pri výbere.

 

Nakoniec rozhodla nasledovne:

  1. miesto Janka Pačanová z I.F a Denisa Žigová z III. C,
  2. miesto Štefánia Horváthová zo VI.B,
  3. miesto Diana Pačanová z I. C.

 

         Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

________________________________________________________________________________________________

 

SÚŤAŽ O NAJZAUJÍMAVEJŠIU FOTOGRAFIU TRIEDY

 

V mesiaci január pani riaditeľka vyhlásila celoškolskú súťaž o najzaujímavejšiu fotku triedy.

 Čestnou úlohou žiackej školskej rady bolo zodpovedne vybrať tú NAJ… fotku.

 Porota v zložení členov žiackej školskej rady a našich pani asistentiek nemala ľahké rozhodovanie, keďže každá trieda sa snažila vytvoriť  nápaditú a zaujímavú fotografiu. Nakoniec rozhodla takto:

  • Tretie miesto získala trieda II.D
  • Druhé miesto obsadila trieda II.A
  • Prvé miesto získala VII.A trieda

 Špeciálnu cenu – za najvtipnejšiu fotografiu získala trieda VI.A a cenu koordinátorky žiackej školskej rady získala trieda I.F.

 

 

Víťazným triedam srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým žiakom, no hlavne pani učiteľkám a pánovi učiteľovi za originálne fotografie, ktoré nás nielen pobavili, ale ktoré nám aj odhalili atmosféru v jednotlivých triedach!

 

________________________________________________________________________________________________

 

Vianoce v medovníkovom domčeku

Členovia žiackej školskej rady pomáhali žiakom 1.B a 1.E pri príprave a realizácií vianočného programu.

 

________________________________________________________________________________________________

 

IMATRIKULÁCIA ŽIAKOV NULTÉHO ROČNÍKA

 Dňa 1.12.2017 sa konala slávnostná imatrikulácia žiakov nultých ročníkov, ktorú pripravila žiacka školská rada.

Naši najmenší nám ukázali, čo sa už od začiatku školského roka naučili, a tým dokázali, že sú „riadnymi“ žiakmi našej školy.

Slávnostné podujatie obohatil kultúrny program, ktorý pripravili členovia žiackej školskej rady. Program bol vedený vo veselom duchu, počas ktorého sa spievalo a tancovalo, a tiež v duchu priateľstiev a ponaučení o tom, že kamarátom sa nevysmievame.

Po programe a sľube nasledoval akt pasovania, pri ktorom bol žiakom nultého ročníka odovzdaný uvítací list a sladká odmena.

 

Nulťákom prajeme veľa šťastia, úsmevov, úspechov v škole a tiež dobrých kamarátov medzi spolužiakmi!