ENVIRONMENTÁLNA EXKURZIA

 

      Dňa 17.4.2019 sme navštívili Environmentálnu učebňu v Základnej škole na Dostojevského ulici v Poprade, ktorá je zároveň v správe TANAPu.

      V úvode nás pani Martina Proháczková, pracovníčka TANAPu, ktorá je aj autorkou učebne, oboznámila s významom tejto učebne pre žiakov a porozprávala nám o zásadách správania sa v lese, o ochrane prírody a zvierat a tiež  pred čím si máme dávať pozor v lese a ako sa správať pri stretnutí s medveďom. O medveďoch sme si potom pozreli aj krátky videofilm.

      Na základe modelov a exponátov, ktoré sú v učebni vkusne a tematicky rozmiestnené, sme mali možnosť vidieť a spoznať rôzne rastliny a preparované zvieratká, ktoré žijú v našich Tatrách.

      Aby sme neostali len pri pozorovaní, v učebni sme si následne vyskúšali chodenie po pocitovom chodníku, v ktorom sú umiestnené rôzne druhy prírodnín – drevo, kamienky, mach… Ďalej sme si zahrali lesné pexeso a skladali sme rôzne obrázky z prírodnín. Odvážni žiaci odhalili tajomstvo „záhadnej škatule“, v ktorej mali možnosť hmatom rozpoznať rôzne prírodniny.

      Exkurzia bola pre nás prínosom, preto ďakujeme pracovníčke TANAPu pani Martine Proháczkovej a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

     Po návšteve učebne sme si pozreli na veľkonočnú výzdobu a Veľkonočný recyklo-workschop v obchodnom centre Forum.

 

 

 

 

Súťaž o najkrajšiu triednu nástenku

 

      V mesiaci január pani riaditeľka vyhlásila celoškolskú súťaž O najkrajšiu triednu nástenku  „TO SME MY“. Do súťaže sa zapojili všetky triedy. Po ukončení súťaže porota v zložení členov žiackej školskej rady rozhodla nasledovne:

  • tretie miesto získala trieda C a 7.C;
  • druhé miesto obsadila trieda A;
  • prvé miesto získala B trieda.

      Cenu koordinátorky žiackej školskej rady získala trieda 2.C.

 

 Víťazným triedam srdečne blahoželáme a ceníme si nápaditosť a veľkú snahu nielen žiakov, ale aj učiteľov. 

 

 

Environmentálny kalendár

 

Žiacka školská rada vyhlásila v mesiaci december súťaž o najoriginálnejší Environmentálny kalendár.

Do súťaže sa zapojili všetky triedy, pričom vyhodnotenie bolo pre členov Žiackej školskej rady veľmi ťažké, lebo každý kalendár bol niečím výnimočný.

Po dlhom rozhodovaní sa zhodli na nasledujúcich výsledkoch:

1.miesto –  3.A

2.miesto – 4.A a 6.B

3.miesto – 1.A

Víťazné triedy boli odmenené diplomom a sladkou odmenou.

Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

Všetkým prajem hromadu tvorivých nápadov do ďalších súťaží!

——————————————————————————————-

VTÁČIE BÚDKY

 

Naši žiaci pod vedením pána učiteľa Ing. Šterbinského zhotovili búdky pre vtáčikov. Vyzdobili ich žiaci zo ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY. Búdky sú umiestnené v areáli našej školy.