Triedny učiteľ

Mgr. Tomáš Melničuk

Materiály a pracovné listy

Geografia – Nájdi štáty sveta

https://online.seterra.com/sk/vgp/3069?c=TMFGA

Anglicky jazyk

Čítanie s porozumením

Dejepis

Fyzika

Chémia

Matematika

Obcianska náuka – opakovanie

Slovensky jazyk – Opakovanie slovnych druhov

Vyvreté horniny – Biológia

Vyvreté horniny – poznámky – Biológia