Triedny učiteľ

Mgr. Tomáš Melničuk

Rozvrh hodín
 
9.ročník (9.A)
Počet hodín týždenne: 11 hodín
 
  1. 2. 3. 4.
  8.00-8.45 8.50-9.35 9.40-10.25 10.40-11.25
Pondelok SJL   DEJ GEG
Utorok ANJ   MAT  
Streda        
Štvrtok TXR CHE MAT  
Piatok OBN BIO FYZ