Priloha c 2.pdf

5. ročník            
             
  1 2 3 4 5  
Pondelok TA SJL BIO      
Utorok            
Streda TA MAT ANJ      
Štvrtok            
Piatok            
             
             
5. – 6. ročník špeciálne triedy      
             
  1 2 3 4 5  
Pondelok            
Utorok TA SJL MAT      
Streda            
Štvrtok TA VLA PVC      
Piatok            
             
             
6. ročník            
             
  1 2 3 4 5 6
Pondelok       TA SJL BIO
Utorok            
Streda       TA MAT GEG
Štvrtok            
Piatok     ANJ FYZ    
             
             
7. – 9. ročník špeciálne triedy      
             
  1 2 3 4 5  
Pondelok            
Utorok TA SJL BIO      
Streda            
Štvrtok TA MAT FYZ      
Piatok GEG PVC        
             
             
7. – 9. ročník          
             
  1 2 3 4 5 6
Pondelok            
Utorok       TA SJL FYZ
Streda            
Štvrtok       TA MAT ANJ
Piatok         GEG BIO
             

*TA – triedna aktivita