AKTIVITY NA SEBAPOZNANIE A SEBAVYJADROVANIE

Môj dom

Ďeň ľudských práv

Jednoduchý návod

linky na vzdelávanie doma

Zahraj si hru a predcvičuj pamäť

Deň sv. Mikuláša

ČO ROBÍM RÁD.pdf

Hľadáme hlásky.pdf

MOJA VIZITKA.pdf

Ste závislý na svojom mobile

Svetový deň bez mobilu